" href="/rss" /> من میبارم - روی قـــــــلبم عــاشقانه می نـــویسم دوســـــــتت دارم

من میبارم - روی قـــــــلبم عــاشقانه می نـــویسم دوســـــــتت دارم

 
من میبارم
نویسنده : پویا - ساعت 21:49 روز دوشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1392
 
دوستش دارم

باران را می گویم

به شانه ام زد و گفت :خسته شدی
امروز تو استراحت کن ،
من میبارم


 
comment نظرات (0)